Proaktivnim stilom života do optimalnog zdravlja

Imamo informacije na klik o zdravlju, faktorima koji utiču na zdravlje, mogućim rešenjima zdravstvenih problema. Dr Google je najzaposleniji doktor na planeti. Realnost pokazuje da je i pored postojanja savremenih dijagnostičkih metoda I terapijskih mogućnosti, problem na temu zdravlja ogroman, kako u svetu tako i kod nas.

Potrebno je ovom problemu prići sa neke druge strane.

Koncept promocije proaktivnog stila života podrazumeva proces podizanja svesti ljudi o faktorima koji utiču na zdravlje i promociju pravilnih navika koje ga unapređuju. Na taj način se motivišu pojedinci da preuzmu kontrolu nad svojim zdravljem. Svako od nas je odgovoran za svoje zdravlje i to je važno što pre osvestiti.

Osnovna ideja jeste da se fokus celokupne zajednice i pojedinaca pomeri sa bolesti na zdravlje.

Proaktivan stil života podrazumeva da najpre sagledamo svoj stil života. Kako se hranimo, kako spavamo, koliko se krećemo, šta radimo na dnevnom nivou da kontrolišemo stres koji nas okružuje, čime negujemo svoje telo, čime čistimo svoj dom, da li negujemo kvalitetne odnose sa svojom okolinom.

Kada sagledamo kakav je kvalitet našeg života, onda je važno da potražimo informacije na ove teme u smislu toga šta je pravilno i kako bi trebalo. A onda dolazi najteži deo procesa proaktivnog stila života, a to je primena pravilnih navika. To naravno nije lako jer su navike naučeni oblici ponašanja. Ukoliko je neka naša navika neptavilna, potrebno je vreme da ona postane pravilna. Proces menjaja navika je proces.

Naše optimalno zdravlje zavisi od načina života i naših navika. Ultimativna potreba savremenog načina življenja je proaktivan pristup zdravlju.

To nam obezbeđuje dobro zdravlje, životnu energiju i život vredan življenja punim plućima.